Om KLM Infrakonsult AB

KLM Infrakonsult AB


Ert stöd för nuvarande och framtida verksamhet!

För direktkontakt, ring:

 073 - 535 31 44

Utbildning i Byggarbetsmiljösamordning,

BAS-P och BAS-U

KLM Infrakonsult AB ger råd och stöd inom arbetsmiljöområdet, exempelvis med implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet med så väl checklistor som vid skyddsronder samt att bygga upp en arbetsmiljöorganisation för företag m.m.


Utbildar inom Bättre arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Järnvägs- och transportsäkerhet

KLM Infrakonsult AB utbildar i Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U i dess regelverk samt ger stöd och råd inom området.

 

Samordningen och dess ansvar på gemensamt arbetsställe, fast driftställe?

 

KLM Infrakonsult AB reder ut begreppen.


KLM Infrakonsult AB bedriver konsultverksamhet inom järnväg- och spårtrafik, vid bl a revisioner, även kallat arbetsplatskontroller av entreprenörers arbeten i spåranläggningar eller i dess omedelbara närhet.


Behöver ni genomföra egenkontroll av exempelvis spårgående arbetsfordon? Kontakta KLM Infrakonsult AB, så som oberoende part hjälper er med dessa kontroller.Kompetensområden

 

I KLM Infrakonsult AB finns högskoleutbildning inom juridik och arbetsmiljörätt.

 

BAS-P och BAS-U.

 

Inom KLM Infrakonsult AB, som är ett oberoende konsultföretag, finns flerårig erfarenhet som olycksplatsansvarig (OPA) inom lokaltrafiken i Stockholms län samt erfarenhet som samordningsansvarig i enlighet med Arbetsmiljölagen samt uppdrag inom miljörevisioner.

 

Vidare finns behörighet inom KLM Infrakonsult AB så som spårbehörighet för AB SLs samtliga banor samt behörig Skydds och Säkerhetsledare enligt Trafikverkets regelverk.

 

Det finns även kompetens inom Transportstyrelsens Godkännandeprocess för bl a trafiktillstånd för spåranläggningar.

 

KLM Infrakonsult AB innehar professionsansvarsförsäkring för tekniska konsulter i enlighet med branschavtalet ABK 09.

 

Behörighet som Olycksplatsansvarig, Faktainsamlare samt Skydds- och Säkerhetsledare i enlighet med Trafikverkets regelverk.

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkontor i Stockholm, Stockholms län och filialkontor i Karlskrona, Blekinge län.                       


Registrerad för F-skatt och i momsregistret.


Copyright © KLM Infrakonsult AB                                                                     

Org.nr. 559017-7654

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättrra din upplevelse. Om du fortsätter att surfa här innebär det att du godkänner detta.

Ta reda på mer
Acceptera