Ert stöd för nuvarande och framtida verksamhet!

Utbildning i Byggarbetsmiljösamordning,

BAS-P och BAS-U

KLM Infrakonsult AB ger råd och stöd inom arbetsmiljöområdet, exempelvis med implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet med så väl checklistor som vid skyddsronder samt att bygga upp en arbetsmiljöorganisation för företag m.m.


Utbildar inom Bättre arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

KLM Infrakonsult AB utbildar i Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U i dess regelverk samt ger stöd och råd inom området.

 

Samordningen och dess ansvar på gemensamt arbetsställe, fast driftställe?

 

KLM Infrakonsult AB reder ut begreppen.

Järnvägs- och transportsäkerhet samt utbildning i Råd och Skyddsanvisningar för dig som ska arbete inom Trafikverkets spåranläggningar


KLM Infrakonsult AB bedriver konsultverksamhet inom järnväg- och spårtrafik, vid bl a revisioner, även kallat arbetsplatskontroller av entreprenörers arbeten i spåranläggningar eller i dess omedelbara närhet.


Behöver ni genomföra egenkontroll av exempelvis spårgående arbetsfordon? Kontakta KLM Infrakonsult AB, så som oberoende part hjälper er med dessa kontroller.


Kompetensområden

 

I KLM Infrakonsult AB finns högskoleutbildning inom juridik och arbetsmiljörätt.

 

BAS-P och BAS-U.

 

Inom KLM Infrakonsult AB, som är ett oberoende konsultföretag, finns flerårig erfarenhet som olycksplatsansvarig (OPA) inom lokaltrafiken i Stockholms län samt erfarenhet som samordningsansvarig i enlighet med Arbetsmiljölagen samt uppdrag inom miljörevisioner. Har även erfarenhet av Skydds- och säkerhetsplanering inom Trafikverket.

 

Det finns även kompetens inom Transportstyrelsens Godkännandeprocess för bl a trafiktillstånd för spåranläggningar.

 

KLM Infrakonsult AB innehar professionsansvarsförsäkring för tekniska konsulter i enlighet med branschavtalet ABK 09.

 

Utbildning enligt Trafikverkets regelverk enligt nedan.


- Skydds- och Säkerhetsledare (BASÄSKYDD),

- Faktainsamlare (TrvFakt). 


Är även Trafiksäkerhetsansvarig person (TSÄAP) inom Trafikförvaltningen,
AB SLs spåranläggningar med utbildning enligt Kategori X9, spår- och tunnelbehörighet för nämnda spåranläggningar-

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huvudkontor i Stockholm, Stockholms län och filialkontor i Karlskrona, Blekinge län.                       Registrerad för F-skatt och i momsregistret.                                              Org.nr. 559017-7654                             


                                                                                                                            © 2023 KLM Infrakonsult AB