Arbetsmiljö, samordning, järnvägs- och transportsäkerhet


Utbildning inom Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-UErt stöd för nuvarande och framtida verksamhet!

Kursdokumentation för Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
Risker i arbetsmiljön? Börja med det systematiska arbetsmiljöarbetet
Dokumentera och samordna
Ordning och reda på säkerheten inför arbete i spåranläggningen
OPA-uppdrag på Tvärbanan i Stockholm
Arbetsplatskontroll Fridhemsplan-Thorildsplan

Arbetsmiljö

Flerårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete.


Stöd och rådgivning vid implementering av bl a systematiskt arbetsmiljöarbete. Kontakta KLM Infrakonsult AB.


Utbildar inom Bättre arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).


Ger även råd och stöd vid företags egenkontroll.

Utbildning

Byggarbetsmiljösamordnare

Planering och utförande

Utbildar i Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U.

 

KLM Infrakonsult AB ger stöd, rådgivning och utbildning inom arbetsmiljöområdet.

 

Gemensamt arbetsställe, fast driftställe?

KLM Infrakonsult AB reder ut begreppen.

 

Ger även råd och stöd vid företags egenkontroll.

 

Järnvägs- och transportsäkerhet

Flerårig erfarenhet av revisioner (arbetsplatskontroller) av entreprenörers arbete i spåranläggningar, eller i dess omedelbara närhet, så väl inom Trafikförvaltningen SLL (Region Stockholm, fd. Stockholms läns landsting) som på Trafikverkets spåranläggningar med uppföljning och utredningar.

KLM Infrakonsult AB ger även råd och stöd vid företags egenkontroll.

Butiks- och affärsinnehavare, centrumledare, fastighetsägare, entreprenörer och företag inom järnvägsbranschen med flera...


Är ni flera som har verksamhet under samma tak, ex. i ett köpcentrum?


- Har ni funderat på samordningen och ansvaret för     detta?


Brandlarm och brandsläckare, utrymningsvägar!


- Var finns dessa och är de kända för de anställda?


Delar ni någon yta med annan affärsinnehavare (verksamhetsutövare)?


- Körs det truckar som lastar och lossar gods?

  Andra fordon och rörelser?


Ska det utföras arbeten på gemensamma ytor?


- Vem samordnar?


Samordningsansvar!


- Vad gäller?


Behöver ni hjälp med att påbörja eller uppdatera ert systematiska arbetsmiljöarbete, skapa handlingsplaner och/eller arbetsmiljöplaner?


KLM Infrakonsult AB genomför introduktionsutbildningar, ger stöd och råd samt vidareutbildar inom dessa områden!


Frågor och funderingar, klicka då på nedanstående länk.


Kontaktlänk

KLM Infrakonsult AB hjälper företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer med det systematiska brandskyddsarbetet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huvudkontor i Stockholm, Stockholms län och filialkontor i Karlskrona, Blekinge län.                     Registrerad för F-skatt och i momsregistret.                                            Org.nr. 559017-7654                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                            © 2023 KLM Infrakonsult AB