Arbetsmiljö, samordning, järnvägs- och transportsäkerhet