KLM Infrakonsult AB erbjuder bland annat följande tjänster,Utbildning inom Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U som även innefattar det nya regelverket som görs gällande från 1 januari 2025. 


Vi erbjuder även utbildning inom BAS-P och BAS-U med särskild inriktning på arbeten i spårmiljö.


Utbildning i samordningsansvar vid så väl gemensamt arbetsställe som vid fast driftställe.


Utbildning inom Bättre arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).


Stöd och rådgivning vid implementering av och utveckling av, det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Framtagning av utbildningsmaterial enligt trafiksäkerhetsinstruktioner (TRI).


Arbetsplatskontroller av underhållsentreprenörers arbete i spåranläggningar samt övrigt verksamhetsinriktat arbete inom spårtrafik.


KLM Infrakonsult AB är verksam i hela Sverige.