Om KLM Infrakonsult AB,KLM Infrakonsult AB, som är ett oberoende konsultföretag bedriver konsultverksamhet inom järnväg- och spårtrafik samt arbetsmiljö.


Genomför utbildningar inom Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U samt är ackrediterad kompetensregistrator av ID06, samt genomför även dessa utbildningar med inriktning på arbeten i spårmiljö.


Här finns flerårig erfarenhet som olycksplatsansvarig (OPA) inom lokaltrafiken och Trafikverkets spåranläggningar i Stockholms län samt erfarenhet som samordningsansvarig i enlighet med Arbetsmiljölagen samt uppdrag inom arbetsplatskontroller.


Det finns även kompetens inom Transportstyrelsens godkännandeprocess för bland annat trafiktillstånd för spåranläggningar.

 

Kompetens och behörighet enligt Trafikverkets regelverk som,


- Skydds- och Säkerhetsledare (BASÄSKYDD),

- Faktainsamlare vid olyckor och tillbud (TrvFakt). 


Verkar som oberoende Trafiksäkerhetsansvarig åt underhållsentreprenörer som har uppdrag inom Trafikförvaltningen/SLs spåranläggningar, Region Stockholm.


Har även erfarenhet av Skydds- och säkerhetsplanering inom Trafikverket.


KLM Infrakonsult AB innehar professionsansvarsförsäkring för tekniska konsulter i enlighet med branschavtalet ABK 09.


Högskoleutbildning inom juridik och arbetsmiljörätt.
KLM Infrakonsult AB, ert stöd för nuvarande och framtida verksamhet!